Bokningsregler (swe)

Allmänt
En bokning är bindande i och med att den bekräftats. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via bokningssystemet. Kom ihåg att informera oss om det förekommer eventuella allergier eller önskemål gällande er bokning.

Ankomst och Avresa
Incheckning från 15.00, utcheckning senast 11.00.

Sen ankomst
Rummet är reserverat för ankomst senast 18.00 om inte senare tidpunkt överenskommits. Meddela oss alltid om ni anländer senare än 18.00.

Frukost
Frukost ingår i alla priser.

Måndag-Fredag 07.00-09.00
Lördag-Söndag 08.00-10.30

Spabehandlingar
Spabehandlingar bokas via mail till vår spaavdelning, spa@sbrunn.se

Glöm inte att boka spabehandlingarna i god tid.

Avbokningsvillkor
Avbokning av enstaka rum kan göras kostnadsfritt fram till 15.00 dagen före ankomst, vid senare avbokning debiteras kostnaden för ett dygn.
Avbokning gällande gruppbokningar (fler än 10 personer), enligt Visitas avbokningsregler: avbokning kan göras utan kostnad fram till 4 veckor före ankomst. Vid avbokning 2-4 veckor före ankomst debiteras 50% av totalbeloppet. Vid avbokning senare än 2 veckor före ankomst debiteras totalbeloppet.
Spabehandlingar avbokas senast 24 timmar före bokad tid utan kostnad. Vid senare avbokning debiteras hela beloppet.

Betalning
Kort (Visa, Mastercard, AMEX, Diners), Swish, presentkort från Söderköpings Brunn.
Övriga presentkort/värdebevis: fråga oss om dessa är giltiga.
Presentkort/värdebevis medtas och lämnas till receptionist vid incheckning.

Vi är ett kontantfritt hotell.

Pris i bekräftelsen är inklusive moms

 

Reservation Policy (eng)

Generally
A booking is binding upon confirmation. This can be done verbally, in writing or via our booking system. Remember to inform us if you have any allergies or requests regarding your reservation.

Arrival and Departure
Check in from 15.00, check out by 11.00.

Late arrival
The room is reserved for arrival no later than 18.00 unless a later time has been agreed upon. Always inform us if you arrive later than 18:00.

Breakfast
Breakfast is included in all rates.

Monday-Friday 07.00-09.00
Saturday-Sunday 08.00-10.30

Spa treatments
Spa treatments can be booked by sending an email to our spa, spa@sbrunn.se
Do not forget to book your spa treatments in good time.

Cancellation Terms
Cancellation of single rooms can be made free of charge until 15:00 the day before arrival, upon later cancellation the cost is charged for a day.

Cancellation on group bookings (more than 10 people), according to Visit’s cancellation policy: cancellation can be done free of charge up to 4 weeks before arrival. If canceled 2-4 weeks before arrival, 50% of the total amount will be charged. If canceled later than 2 weeks before arrival, the total amount will be charged.

Spa treatments are canceled no later than 24 hours before booked time. If canceled later, the full amount will be charged.

Payment
Cards (Visa, Mastercard, AMEX, Diners), cash, gift card from Söderköpings Brunn.
Other Gift Certificates/Certificates: ask us if these are valid.
Gift voucher/voucher should be provided to the reception desk upon check-in.

We are a cash free hotel.

The price in the confirmation is inclusive of VAT